نمادها و نشانه ها دانلود رایگان و خرید کتابهای گنج یابی، دفینه یابی، ادعیه، اذکار، کتابهای علوم غریبه و dvd های مختلف http://ganj-dafine.mihanblog.com 2018-07-22T05:36:29+01:00 text/html 2018-07-19T08:05:00+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید اپلیکیشن جامع انواع فال، طالع بینی و تست های شخصیتی http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/15 <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/15"> <img src="http://nmg.ir/aks/fal-talebini-test0.jpg" alt="اپلیکیشن جامع انواع فال، طالع بینی و تست های شخصیتی" vspace="0" align="right" hspace="0" height="130" border="0" width="150"></a></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"> دانلود جامع ترین نرم افزار اندروئیدی </span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa">&nbsp;انواع فال، طالع بینی و تست های شخصیتی</span><span lang="fa"></span><span lang="fa"><br> &nbsp;شامل انواع فال ها و طالع بینی های شرقی، غربی، ایرانی، اسلامی، جدید و قدیم می باشد.</span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br> انواع فال ( از فال حافظ تا فال بوسه) ، انواع طالع بینی ( از طالع بینی مصری تا ایتالیایی و طالع بینی مد و طالع بینی پنیر و ... ) و انواع تست های شخصیت و تعبیر خواب روزهای هفته.<br> <span lang="fa"> همچنین در بخش تست شخصیت و خودشناسی شما می توانید با ساده ترین پارامترها، خود یا اشخاص دیگر را شناخته و به خصوصیات اخلاقی پنهان آنها پی ببرید<br> &nbsp;</span><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;-<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : </span>38<span lang="fa">00 تومان</span></font> &nbsp;&nbsp; </font> text/html 2018-07-18T14:06:08+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید خلاصه خواص و برکات سوره مبارکه ضحی http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/309 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آیا می دانید سوره مبارکه ضحی&nbsp; که سوره شماره 93 قرآن کریم می باشد دارای خواص زیر است:<br><br>شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطای حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شیئ مخفی<br></font><br> text/html 2018-07-17T14:02:15+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید خلاصه خواص و برکات سوره مبارکه واقعه http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/308 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آیا می دانید سوره مبارکه واقعه&nbsp; که سوره شماره 56 قرآن کریم می باشد دارای خواص زیر است:<br><br>عزت در میان مردم – رفع بیماری بدبختی و فقر – همنشینی با حضرت علی علیه السلام - نورانیت وجه در هنگام ملاقات خداوند – خیر و برکت خانه – پیروزی و ثروت و موفقیت- بخشش گناهان – سهولت احتضار<br><br></font> text/html 2018-07-16T13:59:26+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید خلاصه خواص و برکات سوره مبارکه فتح http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/307 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آیا می دانید سوره مبارکه فتح که سوره شماره 48 قرآن کریم می باشد دارای خواص زیر است:<br><br>بیمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک- ورود به بهشت – مصون ماندن ازدزدان – پذیرفته شدن سخن وی نزد مردم – تویت حافظه – کسب خیرو برکت – رفع بیماری هراس – در امان ماندن از غرق شدن</font> text/html 2018-07-14T08:09:47+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید درباره کتاب تحفه الجواهر شیخ محمد ابن سعید هروی http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/306 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این تفسیر در یک مجلد به زبان فارسی شامل شرح بخشی از قرآن کریم است.و گزیده‌ای است از تفسیر جواهر القرآن احمد بن محمد تمیمی قمی که مؤلف نسخه آن را در سفر مکه هنگام اقامت در مدینه منوره مشاهده نموده سپس از آن انتخاب نمود با افزایشهایی در خواص سوره‌ها و دفع سحر و افسون شامل دوازده باب به عدد ائمه اثنی عشر (چنانکه خود در مقدمه تصریح نموده است) تدوین کرده است.<br> &nbsp;عناوین ابواب چنین است. </font> text/html 2018-07-12T15:18:09+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید خلاصه خواص و برکات سوره مبارکه یاسین http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/305 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آیا می دانید سوره مبارکه یاسین که سوره شماره 36 قرآن کریم می باشد دارای خواص زیر است:<br>افزایش رزق وروزی حفاظت شدن در برابر خطرات وشیطان وافت ها - ورود به بهشت – غسل به دستان فرشتگان –مصونیت از فشار قبر-نورانیت- همراهی فرشتگان در پل صراط – مقام بالا نزد خداوند –ایستادن درکنار پیامبران –شفاعت شدن –بازخواست نشدن- همنشینی با پیامبر(ص)-اعطای حسنات – مصون بودن در برابر فقر وبدهی و ویرانی و بلا وجنون وجزام و وسواس و...-تخفیف وحشت قبر –آمرزش وخشنودی خداوند –ثواب دوازده بار تلاوت قرآن – تقویت حافظه-پیروزی در مناظرات – مصونیت در برابر چشم زخم وحسادت وجن وانس وجنون وحشرات –ازدیاد شیر در زنان</font> text/html 2018-07-09T05:07:37+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید خواص سوره یاسین و خواص آیاتش و ختم ذکرهای یاسین با تاثیراتش در برآورده شدن حاجات http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/304 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هرکه سوره یاسین را بخواند بواسطه رضای خدای عزوجل ،خدا به او اجری می دهدچنانکه گویاخوانده قرآن کریم را دوازده نوبت وهربیمار که خوانده شود نزد او سوره یاسین ،نازل می شود به عددوهر حرفی ازآن ده فرشته پیش اوصف میزند وجهت اواستغفار می کنند ودرقبض روح اوحاضرند ومشایعت جنازه اومی کنند ونماز براو می کنند ودر عقب دفن اوحاضرندوهربیماری که بخواند این سوره را درسکرات مرگ یا اینکه درنزد اوبخوانند می ایدرضوان خازن بهشت با یک شربت ازآب بهشت وبه او می دهد پس اومی آشامد ومیمیرد سیراب ومبعوث می شود سیراب ومحتاج نمیشود اوبه حوضی ازحوض های پیغمبران تا وقتی که داخل بهشت می شود ومنقول است که سوره یس بصاحبش می رساند خیردنیا وآخرت را ودفع می کنند ازاو بلای دنیا وهول های آخرت را دفع میکند هرشری را و روامی کند جهت اوهرحاجتی راوهرکه بخواند این سوره رابرابر بیست حج است برای او وهرکه بشنود جهت اوباشد هزارنور و هزاریقین وهزار برکت وهزار رحمت واز او بیرون می آورد هرکوفتی راازحضرت رسول الله علیه وآله منقولست:هرکه درقبرستان دراید وسوره یس رابخواند خدای عزوجل عذاب اموات را تخفیف دهد وجهت اوباشد به عدد ایشان حسنات وازحضرت امام صادق علیه السلام منقولست :هرکه سوره یس رادر روز بخواند مرزوق ومحفوظ است تا شب وهرکه پیش ازخواب درشب بخواند موکل سازد خدای عزوجل بر اوهزار فرشته که حفظ کنند اورا از هرشرشیطان رجیم واز هرآفتی واگربمیرد درآنروز خدای تعالی اورا داخل بهشت سازد ودرآخر برای هر مشکلی یس بخوانید چراکه بزرگان اسلام انرا قلب قرآن می دانند وشخصا من وخانواده ام به آیات ونشانه های سوره یس اعتقاد کامل داریم وبرای هرمشکلی به یس قلب طپنده قرآن پناه می آوریم وهیچ گاه موکلین این سوره دست ناامیدی به سینه ما نزده اند وانس با یس ،شمارا با متوکلین یس در رویاهای صادقانه آشنا می کند.(منظوراز رویا های صادقانه ،عالم خواب است)<br> &nbsp;1 جهت آمرزش و شفاعت 142 بار یس بگوئید.<br> &nbsp;2. جهت زیادی نعمت </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هر روز 100 بار وَالْقُرْآنِ الْحَكِیمِ بگوئید.</font> text/html 2018-07-06T06:22:59+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید اپلیکیشن فال و طالع بینی ازدواج، فال و طالع بینی شخص با حروف ابجد و آموزش آنها http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/60 <p><font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/60"> <img src="http://nmg.ir/aks/talebini-abjad0.jpg" alt="اپلیکیشن فال و طالع بینی ازدواج، فال و طالع بینی شخص با حروف ابجد و آموزش آنها" vspace="0" align="right" hspace="0" border="0"></a></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"> دانلود </span></font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <span lang="fa">نرم افزار اندروئیدی فال و طالع بینی ازدواج، فال و طالع بینی شخص با حروف ابجد&nbsp; و طالع بینی ابجدی<br> محاسبه طالع بینی ازدواج و نام شخص به صورت نرم افزاری همراه با&nbsp; آموزش روش محاسبه آنها<br> </span>این نرم افزار آفلاین و بدون نیاز به اینترنت برای گرفتن طالع شما و همچنین طالع از<span lang="fa">د</span>واج ابجد می باشد.</font><span lang="fa"></span></font></p><p><font size="2"><span lang="fa"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; -<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 0, 0)" lang="fa">&nbsp;</span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : </span>20<span lang="fa">00 تومان</span></font></font> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font>&nbsp; </p> text/html 2018-07-05T04:45:41+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید خواص بیشمار و فضایل و اثرات اعجاب انگیز و مجرب خواندن سوره آیت الکرسی http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/303 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خیلی مواقع ممکن هست که خواص آیت الکرسی رو شنیده باشید<br> &nbsp;در اینجا فوائد کلی این آیه رو براتون مینویسم<br> &nbsp;امام محمد باقر از امیر المومنین (ع) روایت فرموده: هنگامی كه آیت الكرسی نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آیه الكرسی آیه ای است كه از گنج عرش نازل شده و زمانی كه این آیه نازل گشت هر بتی كه در جهان بود با صورت به زمین خورد.<br> &nbsp;در این زمان ابلیس ترسید و به قومش گفت :"امشب حادثه ای بزرگ اتفاق افتاده است باشید تا من عالم را بگردم و خبر بیاورم.<br> &nbsp;ابلیس عالم را گشت تا به شهر مدینه رسید مردی را دید و از او سوال كرد: " دیشب چه حادثه ای اتفاق افتاد"<br> &nbsp;مرد گفت "رسول خدا فرمود:" آیه ای از گنج های عرش نازل شد كه بت های جهان به خاطر آن آیه همگی با صورت به زمین خوردند. ابلیس بعد از شنیدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه را به آن ها خبر داد.<br> &nbsp;===================<br> &nbsp;آیت الكرسی سید آیات قرآن<br> &nbsp;پیامبر به حضرت علی (ع) فرمود: " یا علی ! من سید عربم- مكه </font> text/html 2018-07-04T04:43:11+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید ختم های ذکر یونسیه http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/302 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تجرد، با مداومت این ذکر حاصل میشود ، چنانکه برای مرحوم سید هاشم حداد سه روز حالت تجرد برزخی اتفاق افتاد که البته مکاشفه این طول زمانی را ندارد.<br> &nbsp;مرحوم آخوند ملا حسنقلی همدانی: هر قدر در هر وقت بتوانید این ذکر را بگوئید.<br> &nbsp;مرحوم سید هاشم حداد نقل کردند که ذکر یونسیه برای معرفت نفس و معرفت رب مؤثر است و خودش به ذکر یونسیه مشغول بود .<br> &nbsp;از وی سئوال شد در ایام فراغت همانند راه رفتن و نشستن چه ذکری برای نورانیت قلب و رفع حجب خوب است ؟ فرمود : ذکر یونسیه<br> &nbsp;می فرمود : عدد 3000 به بعد برای کاملین " سالکینی که از مراحلی و منازلی عبور کرده اند " می باشد .جناب استاد مدت زیادی در نجف 3000 مرتبه این ذکر را در سجده می گفتند. </font> text/html 2018-07-03T04:41:01+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید آثار و برکات ذکر یونسیه http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/301 1<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله وسلم : هر بیمار مسلمانى که این دعا را بخواند، اگر در آن بیمارى (بهبودى نیافت و) مرد پاداش شهید به او داده مى شود و اگر بهبودى یافت خوب شده در حالى که تمام گناهانش آمرزیده شده است .<br> &nbsp;2-. رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم : آیا به شما خبر دهم از دعایى که هرگاه غم و گرفتارى پیش آمد آن ادعا را بخوانید گشایش ‍ حاصل شود؟ اصحاب گفتند: آرى اى رسول خدا. آن حضرت فرمود: دعاى یونس که طعمه ماهى شد: «لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین»<br> &nbsp;3- امام صادق علیه السلام : عجب دارم از کسى که غم زده است چطور این دعا را نمى خواند «لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین» چرا که خداوند به دنبال آن مى فرماید: ما او را پاسخ دادیم و از غم نجات دادیم و این چنین مؤ منان را نجات مى دهیم .<br> &nbsp;4- مرحوم کلینى نقل مى کند: </font> text/html 2018-07-02T04:35:57+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید ذکر یونسیه چیست؟ http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/300 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حضرت یونس علیه السلام مدت ها در میان قومش به ارشاد مردم پرداخت ولی در مدت سی و سه سال فقط دو نفر به او ایمان آوردند او هم قوم خود را نفرین کرد و خداوند به او وعده داد که در فلان تاریخ عذاب خود را بر آنان خواهد فرستاد یونس از شهر خارج شد اما یکی از دوستانش در شهر ماند و مردم را از عذاب خدا ترساند و از آنها خواست توبه کنند و آنها که نشانه های عذاب وعده داده شده را دیدند از ترس عذاب توبه و ناله کردند تا خدا عذابش را از آنان بر گرداند یونس به امید اینکه مردم نابود شده اند به شهر بازگشت و وقتی دید همه چیز عادی است و مردم به کارشان مشغول عصبانی شد و شهر را بدون اجازه خداوند ترک کرد و با یک کشتی راهی دریا شد.<br></font><br> text/html 2018-07-01T04:28:51+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید مقام شهید برای کسی که سوره های ناس و فلق بخواند http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/299 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در سخنی از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده است: هر كه سوره های توحید و ناس و فلق را هر شب 10 مرتبه بخواند مانند این است كه تمام قرآن را قرائت كرده و از گناهانش خارج می شود مانند روزی كه از مادر متولد شده است و اگر در آن روز یا شب بمیرد به مرگ شهادت مرده است</font> text/html 2018-06-29T08:09:24+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب روشهای علمی بررسی و تشخیص آثار باستانی جعلی و تقلبی http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/298 <font face="Tahoma"><a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/298"> <img src="http://nmg.ir/aks/jal-taghalob-bastani0.jpg" alt="کتاب روشهای علمی بررسی آثار باستانی جعلی و تقلبی" vspace="0" align="right" hspace="0" height="150" border="0" width="150"></a></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"> دانلود </span>جعل و تقلب در آثار باستانی و هنرهای تجسمی مفاهیم، گونه شناسی، سرنوشت قانونی و روش های بررسی<span lang="fa"> علمی</span><br> <span lang="fa">این کتاب در 26 صفحه </span>&nbsp;نوشته مهدی رازانی و بهناز نصیرزاده<br> در این کتاب پس از واژه شناسی و گونه شناسی به سرنوشت قانونی آثار جعلی معرفی روش های علمی بررسی آنها پرداخته می شود</font><p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);" lang="fa">&nbsp; </span><font color="#FF0000"> <span lang="fa">قیمت : 3800 تومان</span></font></font></p> text/html 2018-06-27T05:23:18+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید تعریف عبادت از دید خواجه عبدالله انصاری http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/297 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از خواجه عبدالله انصاری پرسیدند<br>&nbsp;عبادت چیست ؟ <br>فرمود : <br>عبادت خدمت کردن به خلق است....<br>پرسیدند چگونه؟ <br><br>گفت اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال<br>&nbsp;داری رضای خدا و مردم را در نظر <br>داشته باشی<br>این نامش عبادت است <br><br>پرسیدند :<br>پس نماز و روزه و خمس...<br>این ها چه هستند؟؟؟<br>گفت : اینها اطاعت هستند که باید<br>بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام<br>دهد تا انوار حق بگیرد...<br></font><br>