نمادها و نشانه ها دانلود رایگان و خرید کتابهای گنج یابی، دفینه یابی، ادعیه، اذکار، کتابهای علوم غریبه و dvd های مختلف http://ganj-dafine.mihanblog.com 2020-03-30T14:19:47+01:00 text/html 2020-03-28T13:57:34+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب رساله منظریات و مجربات دم و افسون نوشته شیخ احمد کبیر http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/470 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/470"> <img src="http://nmg.ir/aks/dam-afsun.jpg" alt="دانلود رایگان کتاب رساله منظریات و مجربات دم و افسون تسخیر حیوانات&nbsp;نوشته شیخ احمد کبیر" vspace="0" align="right" hspace="0" height="135" border="0" width="140"></a><span lang="fa"> </span>دانلود<span lang="fa"> کتاب رساله منظریات و مجربات دم و افسون تسخیر حیوانات<br> </span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa">&nbsp;نوشته شیخ احمد کبیر در 340 صفحه<br> </span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کتاب نایاب و خطی دم و افسون به زبان فارسی نوشته شده <span lang="en-us">, </span>&nbsp;دربردارنده دعاها و اوراد مجرب و طلسمات جهت معالجه امراض و سحر و افسون حیوانات مختلف چون مار،عقرب،سگ هار،کرم خاکی،رطیل،ملخ و… است.</font><p> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> <span lang="fa">قیمت : </span>300<span lang="fa">0 تومان</span></font></p> text/html 2020-02-10T09:07:39+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب مجربات میثم نوشته ابوالفضل اسلامی http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/469 <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/469"> <img src="http://nmg.ir/aks/mojarabat-meysam0.jpg" alt="دانلود رایگان کتاب مجربات میثم - مجموعه دعا و ذکر &nbsp;نوشته ابوالفضل اسلامی در 372 صفحه" vspace="0" align="right" hspace="0" height="150" border="0" width="140"></a><span lang="fa"> </span>دانلود<span lang="fa"> کتاب مجربات میثم - مجموعه دعا و ذکر<br> </span> <span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"> &nbsp;نوشته ابوالفضل اسلامی در 372 صفحه<br> در کتابی با مضمون دعا و ذکرهای مجرب برای رفع گرفتاریها و مشکلات و سلوک و ترفیع درجات معنوی<br><br> -</span></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> <span lang="fa">قیمت : 2700 تومان</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product"></span></font> text/html 2020-02-02T15:59:03+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب صمور هندی کنزالذهب سحرالکهان نوشته امام فخر رازی ابن وحشیه http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/468 <div class="postcontent"> <div class="postcontent"> <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/468"> <img src="http://nmg.ir/aks/somur-hendi0.jpg" alt="دانلود رایگان کتاب صمور هندی کنزالذهب سحرالکهان نوشته امام فخر رازی ابن وحشیه" vspace="0" align="right" hspace="0" height="142" border="0" width="140"></a><span lang="fa"> </span>دانلود<span lang="fa"> کتاب صمور هندی کنزالذهب سحرالکهان<br> </span> <span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"> &nbsp;نوشته امام احمد ابن علی البونی و العالم و کامل فخرالدین محمد الرازی ابن وحشیه در 240 صفحه<br> در خصوص علوم غریبه در شاخه طلسمات و تسخیرات میباشد<br>-<br></span></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : 4700 تومان</span></font></font></p></div> </div> text/html 2020-02-01T08:04:38+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید دانلود رایگان کتاب آموزش تله کینزی http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/68 <p> <font size="2" face="Tahoma" color="#000000"> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/68" target="" title=""><img src="http://www.netgasht.com/components/com_downloads/thumbnails/62_tele-kinzi.jpg" alt="" vspace="0" align="right" hspace="0" height="138" border="0" width="157"></a>تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می شود<a href="http://www.netgasht.com/com_downloads/download-free-ebook/132.html" target="" title="">.<br></a><br>هر کسی به سعی و تلاش مناسب می تواند نیروی خود را تحت کنترل در آورده و مورد استفاده قرار دهد.همه افراد بطور ذاتی دارای نیروهای روانی و قدرت تله کینزی می باشد. </font><br></p><p>در ادامه مطب می توانید کتاب پی دی اف را رایگان دانلود کنید<br></p> text/html 2020-01-18T09:22:49+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید دانلود رایگان اپلیکیشن دعای 60 قاف - شصت قاف http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/467 <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/467"> <img src="http://nmg.ir/aks/60-ghaf0.jpg" alt="دانلود رایگان اپلیکیشن اندرئیدی دعای 60 قاف - شصت قاف" vspace="0" align="right" hspace="0" height="150" border="0" width="130"></a></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"> </span></font> <p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برای دعای ۶۰ قاف خواص فراوانی ذکر شده است.و جهت رفع تمام <span lang="fa"> مشکلات </span>و دفع دشمنان و&nbsp;بدیها و باطل کردن طلسم سحر و جادو بسیار بسیار موثر و مجرب است و آیات <span lang="fa">بسیار سفارش شده قرآن </span>کریم است. </font></p> text/html 2020-01-15T15:10:10+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب طلسم اسکندر ذوالقرنین نوشته محمود دهدار http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/466 <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/466"> <img src="http://nmg.ir/aks/telesm-eskandar0.jpg" alt="دانلود رایگان کتاب طلسم اسکندر ذوالقرنین، کشف الصناعه و زبدة الالواح محمود دهدار" vspace="0" align="right" hspace="0" height="130" border="0" width="140"></a><span lang="fa"> </span>دانلود<span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"> کتاب </span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000;">طلسم اسکندر ذوالقرنین<span lang="fa"> - کشف الصناعه - زبدة الالواح<br> نوشته محمود دهدار در </span></span><span lang="fa"><font color="#800000"><b> 240</b></font><span style="color: #000000;"> صفحه و به زبان فارسی</span></span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"><br> &nbsp;کتاب طلسمات اسکند در واقع مجموعه ای است شامل سه کتاب در قالب یک کتاب 240 صفحه ای شامل : </span><span style="color: #000000;">طلسم اسکندر ذوالقرنین<span lang="fa"> - کشف الصناعه و زبده الالواح</span></span></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="Tahoma"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : 6000 تومان</span></font></p> </font> text/html 2019-12-29T14:12:18+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید آیا شیطان راه برگشت و توبه دارد؟ http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/457 <p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: #ff6600;">از چند جهت می توان گفت: برای شیطان راه توبه و برگشت وجود ندارد.</span></strong></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: #ff0000;">1 –</span></strong> قرآن مجید اعمالی را قابل <span style="color: #202020;">توبه </span>می داند که از روی نادانی انجام گیرد:</font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">«انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة؛ پذیرش توبه بر خدا است نسبت به کسانی که از روی جهالت کار زشت انجام می دهند».<span style="color: #0000ff;">(1)</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در جای دیگر فرمود: «پروردگارتان رحمت بر بندگان را بر خود نوشته است که هر کس از روی نادانی کار زشتی انجام دهد، سپس توبه نماید و خود را اصلاح کند، او توبه پذیر و مهربان است».<span style="color: #0000ff;">(2)</span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">منظور از جهالت، ندانستن نیست، بلکه<span style="color: #202020;"> عمل </span>زشتی است که از روی طغیانگری و عناد سر نزده باشد، بلکه از روی هوی و هوس انجام شده باشد. در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که مقصود از جهالت ، گناهی است که بندة خدا آن را انجام می دهد که گرچه از حکم آن آگاه می باشد، ولی آن گاه که تصمیم می گیرد عمل خلافی انجام می دهد، در واقع جاهل است. آن گاه حضرت به آیه ای که مربوط به حضرت یوسف (ع) است استدلال می کند.<span style="color: #0000ff;">(3)</span></font></p> text/html 2019-12-28T08:38:53+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب علم حروف میرداماد و جذوات فلسفه عرفان http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/465 <div class="postcontent"> <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/465"> <img src="http://nmg.ir/aks/elme-horuf-mirdamad0.jpg" alt="دانلود رایگان علم حروف میرداماد کبیر ، جذوات فلسفه عرفان" vspace="0" align="right" hspace="0" height="140" border="0" width="140"></a><span lang="fa"> </span>دانلود <span lang="fa">کتاب رساله ای درباب علم حروف، جذوات فلسفه عرفان<br> </span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa">&nbsp;نوشته محمد باقر حسینی فندرسکی ملقب به میرداماد در</span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product"> <span lang="fa">206</span></span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"> صفحه<br> در خصوص علوم و فنون علوم غریبه در شاخه علم حروف و جذوات عرفان میباشد.<br> -</span></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <p><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : 4</span>0<span lang="fa">00 تومان</span></font></p> </font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="fa"></span></font></div> text/html 2019-12-23T15:36:16+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب خودآموز علوم غریبه نوشته میرداماد جلد 8 (جلد هشتم) http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/464 <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/464"> <img src="http://nmg.ir/aks/khodamuz8-mirdamad0.jpg" alt="دانلود رایگان جلد هشتم خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر - کتاب میرداماد کبیر جلد8" vspace="0" align="right" hspace="0" height="120" border="0" width="150"></a><span lang="fa"> </span>دانلود <span lang="fa">کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر جلد هشتم (جلد8) </span> <span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"><br> &nbsp;نوشته محمد باقر حسینی فندرسکی ملقب به میرداماد در</span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product"> 240</span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"> صفحه<br> در خصوص علوم و فنون علوم غریبه که فهرست بلند عناوین آنرا در ادامه مطلب می توانید ببینید<br> -</span></font></div> <font size="2" face="Tahoma"> <p><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : 5</span>6<span lang="fa">00 تومان</span></font></p> </font> text/html 2019-12-23T09:44:54+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب خودآموز علوم غریبه نوشته میرداماد جلد 7 (جلد هفتم) http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/463 <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/463"> <img src="http://nmg.ir/aks/khodamuz7-mirdamad0.jpg" alt="دانلود رایگان جلد هفتم خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر - کتاب میرداماد کبیر جلد7" vspace="0" align="right" hspace="0" height="110" border="0" width="150"></a><span lang="fa"> </span>دانلود <span lang="fa">کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر جلد هفتم (جلد7) </span> <span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"><br> &nbsp;نوشته محمد باقر حسینی فندرسکی ملقب به میرداماد در </span> <span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product">2<span lang="fa">48</span></span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"> صفحه<br> در خصوص علوم و فنون علوم غریبه که فهرست بلند عناوین آنرا در ادامه مطلب می توانید ببینید<br> -</span></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="Tahoma"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : 5600 تومان</span></font></p> </font> text/html 2019-12-22T08:12:58+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب خودآموز علوم غریبه نوشته میرداماد جلد 4 (جلد چهارم) http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/462 <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/462"> <img src="http://nmg.ir/aks/khodamuz4-mirdamad0.jpg" alt="دانلود رایگان جلد چهارم خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر - کتاب میرداماد کبیر جلد4" vspace="0" align="right" hspace="0" height="123" border="0" width="140"></a><span lang="fa"> </span>دانلود <span lang="fa">کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر جلد چهارم (جلد4) </span> <span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"><br> &nbsp;نوشته محمد باقر حسینی فندرسکی ملقب به میرداماد در </span> <span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product">264</span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"> صفحه<br> در خصوص علوم و فنون علوم غریبه که فهرست بلند عناوین آنرا در ادامه مطلب می توانید ببینید<br> -</span></font></div> <font size="2" face="Tahoma"> <p><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : 5500 تومان</span></font></p> </font> text/html 2019-12-19T09:09:19+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب خودآموز علوم غریبه نوشته میرداماد جلد 2 همراه با کتاب اعظیم جنة الواقیه http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/461 <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/461"> <img src="http://nmg.ir/aks/khodamuz2-mirdamad0.jpg" alt="دانلود کتاب خودآموز علوم غریبه نوشته میرداماد جلد 2 دوم همراه با کتاب اعظیم جنة الواقیه" vspace="0" align="right" hspace="0" height="130" border="0" width="150"></a><span lang="fa"> </span>دانلود <span lang="fa">کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر جلد دوم (جلد2) همراه با کتاب</span></font> اعظیم جنة الواقیه<font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"><br> &nbsp;نوشته محمد باقر حسینی فندرسکی ملقب به میرداماد در 444 صفحه<br> در خصوص علوم و فنون علوم غریبه که فهرست بلند عناوین آنرا در ادامه مطلب می توانید ببینید<br> -</span></font></div> <font size="2" face="Tahoma"> <p><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : 5500 تومان</span></font></p> </font> text/html 2019-12-16T14:05:35+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید پرستاری در فرهنگ اسلامی http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/456 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در فرهنگ اسلامی و تعابیر قرآنی، آن هنگام كه پرستار برای یاری انسان نیازمندی تلاش می كند و برای جلب رضای پروردگار نیازهایش را برمی آورد، ‌مثل آن است كه او را از مرگ رهایی بخشیده و بدین كار، موجبات خرسندی خداوند را فراهم كرده است؛ زیرا پرستاری كه با تلاش خویش جان مجروح یا بیمار ناتوانی را نجات می دهد و برای بهبودی وی فعالیت می كند، به یقین او را زنده كرده است و هر كه فردی را زنده كند و به جامعه پر تلاش انسان ها باز گرداند، مثل آن است كه خدمتی شایان به همه مردمان كرده است. قرآن كریم در آیه 32 سوره مائده در این باره می فرماید: " وهر كس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، ‌چنان است كه گویی همه مردم را زنده كرده است". </font> text/html 2019-12-13T09:39:53+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب خودآموز علوم غریبه نوشته میرداماد همراه با کتاب سحر هاروت و ماروت http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/460 <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/460"> <img src="http://nmg.ir/aks/khodazmuz-mirdamad0.jpg" alt=" دانلود کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر همراه با کتاب سحر هاروت و ماروت" vspace="0" align="right" hspace="0" height="140" border="0" width="151"></a><span lang="fa"> </span>دانلود <span lang="fa">کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر همراه با کتاب سحر هاروت و ماروت</span><span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"><br> &nbsp;نوشته محمد باقر حسینی فندرسکی ملقب به میرداماد در 370 صفحه<br> در خصوص علوم و فنون علوم غریبه که فهرست بلند عناوین آنرا در ادامه مطلب می توانید ببینید<br> -</span></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="2" face="Tahoma"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : 8000 تومان</span></font></p> </font> text/html 2019-12-10T14:34:13+01:00 ganj-dafine.mihanblog.com از محصولات متنوع در دسته بندی های مختلف دیدن کنید کتاب گنجنامه کلات یا گنجنامه نبذالدفاین الارض http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/459 <div class="postcontent"> <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://ganj-dafine.mihanblog.com/post/459"> <img src="http://nmg.ir/aks/ganjname-kalat0.jpg" alt="دانلود کتاب گنجنامه کلات یا گنجنامه نبذ من دفائن الارض، دانلود رایگان نبذالدفائن" vspace="0" align="right" hspace="0" border="0"></a><span lang="fa"> </span>دانلود <span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product" lang="fa"> کتاب گنجنامه کلات یا گنجنامه نبذ من دفائن الارض<br> در 65 صفحه و شامل 211 صفحه<br> شامل اطلاعات باستانشناسی 12 شهر<br>-<br></span></font></div> <font size="2" face="Tahoma"> <p><font color="#FF0000"><span lang="fa">قیمت : 18000 تومان</span></font></p> </font>