دفع نحسی وبد بیاری در خانه (بسیار مجرب )
 بعضی ها به ما شکایت می کنند که مرتب درمنزلشان نحسی وبدبیاری دور می زند منزل وافراد خانواده همیشه بهم می ریزد وهمه کارها بهم گره می خورند
 دست هرکاری می زنند لحظه آخر همه کارهاخراب ومتوقف می شوند وهزارویک بدبختی یدیگر......
 باید به عرض برسانم که دلیل این مشکلات سحروجادو وجود اجنه وشیاطین درمنزل است.برای رفع این مشکلات بنده راههای زیادی ارائه می کنم ودوتا از روشهای وبسیارمجرب رابرای خانوادهای مسلمان می نویسیم که ساده.باشد.

دستور اول :
روز پنج شنبه وبه محض طلوع افتاب با محلول مخصوص اول کتاب , 61 مرتبه این ایه را به صورت حروف مقطه وبدون طمس به قسمت (برای فهمیدن طمس به قسمت ((معرفی اصطلاعات کتب قدیمی))مراجعه کنید.
وبعد از نوشتن درمنزل آویزان کنید.


طلسم دفع نحسی و بدبیاری در خانه

که مقطع آن به شکل زیر است .
(ف و ق ع ا ل ح ق و ب ط ل م ا ك ا ن و ا ی ع م ل و ن )

دستور دوم :
بامحلول روحانی اول کتاب اینها رابروی کاغذ نوشته ودرمنزل آویزان کنید.
سپس
(بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم)
21 مرتبه این بیت شعر را بنویسید
واین آیه رادرآخر ابیات
و یا باری احفظنا من الخلق کلهم بفضلک واکشف یا مصور کربنا
15 مرتبه بنویسید .


طلسم دفع نحسی و بدبیاری در خانه

برگرفته از کتاب مجربات باقر

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،