رسیدن به مرتبه اهل یقین ! کسی که در طول یک شبانه روز هزار بار « یاالله یا هو » بگوید وبه آن مداومت نماید خداوند متعال اورا از آهل یقین گرداند و به درجات اهل توحید رساند و آنچه می خواهد برایش کشف گردد. (1)

انس با وحوش و طیور : هر کس در یک مجلس دوازده هزار مرتبه « یاالله یا هو » بگوید جن و انس و وحوش و طیور با او انس گیرند و مطیع او گردند و مخلوقات الهی و خواص اشیاء و علوم خفیه بر وی مشکوف گردد . (2)

جهت حاجات : شیخ ابراهیم نقل می کند : برای حاجات مهم در روز جمعه بعد از نماز عصر هیچ سخنی نگویدو با حضور قلب رو به قبله و ذکر شریف « یاالله یارحمن » را تکرار نماید تا زمانی که غروب کند و بعد به سجد رفته و حاجت خود را طلب کند که انشاالله روا شود. (3)

منابع :
1 - بحر الغرائب ، ص 12 و 17
2 - بحر الغرائب ، ص 7
3 - بحر الغرائب ، ص
21
موضوع : عکس و مطالب خواندنی،
برچسب ها : ،