هرکس هر صبح پیش از نمازدر چهار زاویه خانه خود در هر زاویه ده بار الرزاق گوید و از دست راست شروع کند و بطرف قبله رود از فقر برآید و اول صبح گفتن الرزاق 315 بار و الرازق 308 بار برای جلب رزق نافعست

منبع: کتاب نایاب ختوم و اذکار مقدم


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،
برچسب ها : ،