آیا می دانید سوره مبارکه ناس که سوره شماره 114 قرآن کریم می باشد دارای خواص زیر است:

در امان بودن از درد بیماری - امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و معده –در امان و حفظ خدا بودن –در امان بودن از گزند جنیان و وسوسه –پذیرفته شدن نماز


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،
برچسب ها : ،