آیا می دانید سوره مبارکه فلق که سوره شماره 113 قرآن کریم می باشد دارای خواص زیر است:

در امان بودن از درد و بیماری –در امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و بیماری معده –محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ –پاداش همچون کسی که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدی ها و بلایا- رسیدن به پاداش بزرگ همانند کسی که در مکه روزه گرفته بودن
موضوع : عکس و مطالب خواندنی،
برچسب ها : ،