آیا می دانید سوره مبارکه ضحی  که سوره شماره 93 قرآن کریم می باشد دارای خواص زیر است:

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطای حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شیئ مخفی


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،
برچسب ها : ،