در روایت آمده است: رسول خدا هر گاه یكی از اعضای بدنش درد می گرفت سوره های توحید و فلق و ناس را بر كف دست راستش می خواند آنگاه بر موضع درد دست می كشید.
از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درد شدیدی داشت و بسیار ناراحت بود جبرئیل و میکائیل به نزد او آمدند. جبرییل نزدیک سر او نشست و میکائیل نزد پای او. جبرئیل او را با سوره فلق و میکائیل او را با سوره ناس تعویذ کرد.
هر کس سوره های «فلق» و «ناس» را هر شب قرائت نماید از شر جن و وسوسه های شیطانی در امان خواهد بود و هر که آن را نوشته و بر کودکی بیاویزد از شر جن و آزار دهنده ها مصون است.

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،