آشنایی با سنگ لاجورد


از سنگهای معدنی به رنگ آسمانی یا آبی پر رنگ که سائیده شده آن در نقاشی به کار می رود و در طب قدیم نیز کار برد داشته است. به عربی به آن لازورد می گویند.
موضوع : عکس و مطالب خواندنی،