آشنایی با سنگ لعل


 
یکی از سنگهای قیمتی به رنگ سرخ مانند یاقوت یک قسم آلومین رنگین است و در طبیعت پیدا میشود لعل بدخشان یکی از معروفترین آنها می باشد.

 

 

 


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،