آشنایی با سنگ زمرد

یکی از اقسام آلومین به رنگ سبز که از سنگهای قدیمی هست و هر چه پر رنگ تر باشد گرانبها تر است.

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،