آشنایی با سنگهای قیمتی - حواستان به شیادان و کلاهبرداران باشد

گاهی اوقات بعضی از سنگهای بسیار با ارزش در طبیعت معادل کم ارزش هم دارند و وقتی افراد نا آگاه که در شناخت سنگ تبحری ندارند به آنها نگاه میکنند به اشتباه سنگ کم ارزش را با سنگ قیمتی اشتباه میگیرند.
شیادان و افرادی سود جو از همین مسئله استفاده میدکنند و با آن مردم را گول می زنند.
رشته جواهر شناسی شاخه ای مجزا از باستان شناسی میباشد و علم مربوط به خودش را دارد در پست های بعدی به معرفی و آشنایی مختصر شما با سنگهای قیمتی می پردازیم.

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،