یکروز فردی محضر مبارک «حضرت صادق (ع) شرفیاب شد و عرض کرد:
فدایت شوم، پسری دارم که گاهی اوقات باد «جن» او را میگیرد، و این درد بطوری پسرم را میگیرد که از او ناامید می‏شوم.
حضرت صادق آل محمد (ص) فرمودند:
«سوره حمد» را هفت مرتبه، با مشک و زعفران توی ظرفی بنویس و با آب آن را بشوی و تا یک ماه از آن آب به فرزندت بده تا آن را بیاشامد.
راوی گفت: تا این عمل را انجام دادم در دفعه اول خوب شد و آن مرض بر طرف گردید.

موضوع : عکس و مطالب خواندنی،