حضرت على علیه السلام فرمود: بهترین سخنان نزد حق تعالى آن است که در سجده سه بار گوید:

انى ظلمت نفسى فاغفرلى


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،