این ذکر در زیاد شدن ثروت  اثر عجیبی دارد

مرحوم کشمیری فرمود روزی از استادم مرحوم قاضی کیمیا خواستم گفت فردا بیا روز بعد که پیش او رفتم گفت این ذکر  را زیاد بگو  که خود کیمیاست. از حضرت  استاد بهجت نقل شده در آغاز وپایان ذکر ،صلوات بفرستدمثلاًاگر میخواهد110مرتبه بگوید،ابتدا صلوات بفرستد بعد110 بار بگوید ذکر را وباز صلوات بفرستد ذکر این است اللّهُمَ  اَغنِنِی بِحلالِکَ عَن حَرامِک و بِفَضِلکَ عَمَّن سِواک


آیه ای كه انسان را محتاج نخواهد كرد

جهت محتاج نشدن به هیچ چیز ، بعد از هر نماز هفت بار این آیه را بخوانید


( فَسَیَكْفیكَهُمُ الله وَ هُوَ السّمیعَ العَلیم )


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،