به مدت یک هفته از شب جمعه دیگر ختم زیر را انجام دهید که برای رزق و روزی مجرب و آزموده است.
 دستور این است:
 از شب جمعه شروع کرده و هر شب با وضوو طهارت 5 مرتبه سوره واقعه راپشت سر هم بخوانید و بعد از هر بار خواندن سوره این د عا را بخوانید:
دعای افزایش رزق و روزی و رونق کسب و کار بسیار مجرب

شب جمعه آخر سوره واقعه را باید 6 مرتبه بخوانید.


برگرفته از کتاب مجربات باقر


کلمات توضیحی : دعای افزایش رزق و روزی، دعای رونق کسب و کار، دعای مجرب برای افزایش مال، طلسم زیاد شدن پول حلال، طلسم رونق کسب و کار


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،