فیلم های بسیاری درباره نقشه های گنج افسانه ای دیده ایم اما اینکه واقعیت دارد یا خیر را در زیر به بحث می نشینیم.
نقشه گنج یا همان گنج‌نامه نشانه‌ای از محل گنج دفن شده، معدن از دست رفته و یك راز با ارزش یا یك مكان مخفی است. نقشه گنج بیشتر در داستان‌ها شایع است تا واقعیت! اما صرف نظر از استفاده ادبی گنج‌نامه‌ها در داستان‌ها و كتاب‌های تاریخی، هرچیزی كه مطابق با معیار نقشه‌باشد توصیف مناسبی از محل گنج است و گنج‌نامه نامیده می‌شود.
طبق منابع خارجی یكی از نخستین نمونه‌های شناخته شده سند گنج «طومار مس مدفون» است كه در میان دریای مرده – بحرالمیت در مرز اردن و فلسطین- در نزدیكی كومران Qumran در سال 1952 میلادی كشف شد.
گفته می‌شود این كتیبه بین سال‌های 50 و 100 میلادی نوشته شده است. این طومار شامل فهرستی از 63 جایگاه گنجینه‌های پنهان از طلا و نقره است. تاكنون هیچ گزارشی مبنی بر یافتن گنج طبق این طومار انجام نشده‌است.
پژوهشگران در‌حال انجام تحقیقاتی در این زمینه هستند كه آیا این معدن اشیای مسی نشان دهنده تدفین دروغین است؟
در انگلیس سه افسانه ادگارآلن پو، وآلفرت ویبر و جزیره گنج كه به‌نظر غیر واقعی می‌رسند درباره این نقشه‌ها در طرح‌های ادبی و خطوط متفاوتی طراحی شده‌اند و به‌نظر می‌رسد كه چیزی جز توهم نباشند.


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،