ما ایرانیان مسلمان وقتی که می خواهیم بگوییم امیدوارم از عبارات  ایشاالله، انشاالله و ان شاءالله استفاده می کنیم.
اما کدام درست و است و معنی آنها چیست؟

ایشاالله: یعنی خدا را به خاک سپردیم (نعوذبالله، استغفرالله) .

 انشاالله: یعنی ما خدا را ایجاد کردیم (نعوذبالله، استغفرالله)

 ان شاءالله: یعنی اگر خداوند مقدر فرماید(به خواست خدا)


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،