به مدت 10 شب در یک وقت ثابت, منظور اینکه مثلا اگر در شب شروع کردید باید تا آخر ختم شب ها فقط آنرا انجام دهید یا اگر صبح انجام دادید تا آخر ختم باید صبح ها انجام دهید.
خلاصه اینکه در 10 شب و در یک وقت ثابت در هر نوبت دورکعت نماز خوانده و با حضور 110 مرتبه صلوات فرستاده و بعد 1570 مرتبه (یا علی) بگویید و بعد از تمام ختم 3 مرتبه صلوات بفرستید. این اعمال را هر شب باید به دقت انجام داده تا 10 شب کامل شود و این هم از مجربات قاطع  می باشد.

برگرفته از کتاب مجربات باقر


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،