در این بخش با شش گنج بزرگ دنیا گنجینه های ارزشمندی که هم اکنون هیچ اثری از آنها نیست آشنا می شوید تا شاید روزی شما با نشانه ای از آنها روبرو شوید می دانید حتی نشانه ای کوچک از آنها برای جهانیان ارزش زیادی دارد.
گنج شماره سه: گنج بزرگ مونته زوما

ول جولای 1520، برای مکزیک ها روز خونباری بود؛ روزی که ارتش اسپانیا با خشونت تمام تمدن کهن آزتک را از پای درآورد. در حالی که شهر به طور کامل توسط ارتش اسپانیا محاصره شده بود «فرمانده هرناندوکورتز» و سربازانش به نبرد ادامه می دادند تا اینکه شکست آنها تقریباً قطعی شد. برای همین سربازان مدافع شهر به دستور فرمانده جواهرات را در گوشه ای جمع کردند تا در یک زمان مناسب همراه آنها از شهر بگریزند. اما ورود اسپانیایی ها پیش از عملی شدن نقشه وارد شهر شدند و سربازها هم مجبور شدند تا بی درنگ همه جواهرات را به قعر دریاچه تزنوکو بریزند.
ظروف نقره و طلا و سنگ های گران قیمت فراوانی که حاصل سال ها امپراتوری آزتک بود به دریاچه ریخته شد تا اولاً به دست مهاجمان نیفتند و بعد هم اگر امکانش بود روزی به آنجا برگردند و میراث آبا و اجدادی شان را بردارند. اما کسی زنده نماند و آنهایی هم که توانستند بگریزند دیگر هیچ گاه نتوانستند به شهر بازگردند. اکنون گفته می شود این گنج عظیم پس از پنج قرن هنوز دست نخورده در میان گل و لای دریاچه پنهان شده است. در سال های اخیر تلاش زیادی برای دستیابی به این جواهرات صورت گرفته است. حتی یکی از رئیس جمهورهای مکزیک دستور لایروبی دریاچه را داد، اما نتیجه ای نداشت.


موضوع : عکس و مطالب خواندنی،